Genealogické služby

Mgr. Marta Eliašová

Vítejte

Jmenuji se Marta Eliášová, vystudovala jsem v Brně Masarykovu univerzitu, Filozofickou fakultu, obor Český jazyk – historie. Již během studií jsem se zajímala hlavně o českou historii. Genealogii se věnuji od roku 2004. Nejprve asi jako každý genealog, výzkumem vlastní rodiny, později jsem sestavovala rodokmeny přátelům a známým. Genealogii již několik let věnuji každou volnou chvíli, a tak jsem se rozhodla, že bych mohla své služby nabídnout i ostatním zájemcům, kteří by rádi poodhalili svůj rodinný původ.

Při svém vlastním bádání jsem se pohybovala zejména v oblasti Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy a na Slovensku v oblasti Liptova a Oravy. Proto preferuji hlavně tyto oblasti, neboť je mám dobře zmapované, ale své služby mohu nabídnout pro celou Českou republiku.


Co mohu nabídnout

Zde bych Vám ráda představila služby, které Vám mohu nabídnout.

Rodokmen

Vychází se od nejstaršího doloženého předka (zakladatele rodu). V rodokmenu se zaznamenávají všichni potomci páru, ale v další generaci pouze větve mužských členů rodu.

Rodokmen v přímé linii

V otcovské linii jsou zachyceni pouze mužští předkové z otcovy strany a jejich manželky. Obdobou mohou být mužští předkové z matčiny strany a jejich manželky anebo lze zkombinovat obě tyto linie.

Rozrod

Vychází se od nejstaršího předka a postupuje se do přítomnosti jak v mužské tak ženské linii. Na rozdíl od rodokmenu jsou zde zaznamenaní i potomci v ženských liniích.

Vývod

Vychází zpravidla od žijícího člena rodu a znázorňuje jeho rodiče, prarodiče, praprarodiče… a to v otcovské i mateřské linii.

Co budu od Vás potřebovat

Budu potřebovat údaje o Vámi známých nejstarších předcích. Optimální jsou kopie rodných, oddacích nebo úmrtních listů.

Jakmile se dostaneme na přelom 19. a 20. století, máme vyhráno. Můžeme hned začít. Pokud nemáte k takovýmto podkladům přístup, nevadí. Počátek bude jen o něco složitější. Do tzv. živých matrik, uložených na matričních úřadech mají přístup pouze přímí příbuzní anebo osoby jimi zmocněné. V takovém případě Vás požádám o udělení plné moci a doklad prokazující vaši příbuznost.

Co obdržíte

  • Fotokopie všech záznamů v digitální podobě.
  • Přepis a překlad záznamů.
  • Soupis využitých zdrojů.
  • Graficky zpracovaný rodový strom v elektronickém formátu.
  • ukázky

Napište si o bezplatnou ukázku!

Ze zkušenosti vím, že ne každému je z ukázek jasné, jak bude výsledná práce vypadat. Abyste získali lepší přehled o tom, co od výzkumu očekávat, jaká bude grafická úprava a který typ si vybrat, zpracuji vždy nejprve každému bezplatně malou ukázku genealogického stromu a fotokopií na základě Vámi dodaných údajů. Tak si každý udělá nejlepší představu na příkladu z vlastní rodiny, jak bude jeho rodokmen, vývod či rozrod vypadat, a lépe se může rozhodnout pro jednu z variant.


Ceník

Cenu účtuji nikoliv hodinově, ale za jeden nalezený údaj. Tím se rozumí údaj o narození, svatbě nebo úmrtí. Předem vypracuji finanční kalkulaci.

Nabídka Cena
Jeden matriční údaj (narození/křest, oddavky nebo úmrtí) 190 Kč
Vývod 3 generace nazpět (14 osob 35 údajů) 6 650 Kč
Vývod 4 generace (30 osob 75 údajů) 14 250 Kč
Vývod 5 generací (62 osob 155 údajů) 29 450 Kč
Rodokmen otcovská linie 6 generací (12 osob 30 údajů) 5 700 Kč
Rodokmen 2 otcovské linie 6 generací (22 osob 55 údajů) 10 450 Kč

Rozrod i počet generací v rodokmenu nebo vývodu záleží na konkrétním přání zákazníka. Jedná se o maximální cenu. Údaje dodané klientem se rovněž do výsledné ceny nepočítají. V případě, že se nepodaří některé údaje dohledat, cena se o tyto položky sníží.

Digitální podoba genealogického výzkumu zdarma
Tištěná podoba genealogického výzkumu dle skutečných nákladů na tisk
Kreslený strom ukázka 1 ukázka 2 ukázka 3 cena individuální (dle náročnosti, formátu a zvolené techniky)
Cestovné do mimobrněnských archivů a matrik 4 Kč/km (účtováno z Brna)
Poplatky především na matričních úřadech (bude-li třeba), poštovné a další nezbytné výdaje dle skutečně vynaložených nákladů.

Doba zhotovení

Drobnější práce lze zpracovat během několika dnů až týdnů. Větší rodokmeny v řádech měsíců. Můžeme se také domluvit na etapách - nejprve začít menším stromem (rozrod, vývod), později jej rozšířit popř. doplnit rodinnou kronikou. Pokud se objeví rodinná větev, která by Vás zajímala více než ostatní, lze se zaměřit v následující etapě právě na ni.

O průběhu bádání Vás budu průběžně informovat e-mailem. Výsledky genealogického výzkumu Vám předám v digitální podobě prostřednictvím e-mailu nebo zašlu poštou uložené na CD, popř. vytisknuté v papírové podobě.

Kontakt

Zaujala-li vás má nabídka, napište mi. Ráda vám zodpovím všechno, co by vás zajímalo. Pro vzájemný kontakt upřednostňuji email. Telefon, prosím, používejte jen v nutném případě.

marta.eliasova@seznam.cz

Cejl 875/66, 602 00 Brno

+420 777 773 457

IČ: 01123921